top of page

Semasa pandemik Covid-19

|

Online Facebook Group

Ruang Selamat: Sokongan Komuniti

Kumpulan rakan sebaya bersedia untuk memberi sokongan komuniti dan emosi secara Sulit & Percuma

Ruang Selamat: Sokongan Komuniti
Ruang Selamat: Sokongan Komuniti

Masa & Lokasi

Semasa pandemik Covid-19

Online Facebook Group

Tentang Acara Tersebut

Untuk Petugas Barisan Hadapan: https://www.facebook.com/groups/safespacehealthcareworkers:  

Keluarga Pesakit dan PUI: https://www.facebook.com/groups/safespacefamilyofpatients

Pesakit:  https://www.facebook.com/groups/safespacepatientspui

Family of losses:  https://www.facebook.com/groups/safespacebereavement

Kongsikan Acara Ini

bottom of page